ENVILEX Sp. z o.o.

Tel. +48 77 556 00 07
Tel. kom. +48 606 548 681
E-mail: biuro@envilex.pl

ul. Łangowskiego 4
45-031 Opole

NIP: 7543085228
REGON: 161608509
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu,
Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525115
o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 zł w całości pokrytym